Денят

Църквата отбелязва полагане честния пояс на Пресвета Богородица

Преданието разказва още, че когато дошло време Пресвета Богородица да се пресели в отвъдния свят, всички апостоли по чудесен начин се намерили в Йерусалим, за да участват в погребението й. Единствено ап. Тома стигнал в Йерусалим едва след погребението и поради това той страдал и горчиво плакал, че не е успял да изпрати Божията майка и не успял да се поклони на пречистото й тяло. Закъснението на апостола, по Божия благ промисъл, станало повод за отварянето на пещерата, в която била погребана Пресвета Богородица. Когато апостолите отвалили гробния камък, намерили там само погребалните повивки на Пречистата, които благоухаели. Господ я бил взел на небето при Себе Си, за да бъде оттам закрилница на целия човешки род. Още същия ден Той открил пред апостолите нейното възкресение, както и отворените за нея райски двери към вечния живот. Скоро след това самата Божия майка се явила на всички в небесното си величие и ги ободрила за предстоящите им нови благовестнически подвизи.