Образование

Център за компетентност по информационни и комуникационни технологии създадоха в НВУ

Началникът на НВУ „Васил Левски“ полковник Иван Маламов подписа днес приемо-предавателен протокол по проекта “Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”, в който университетът участва. Целта му е създаване на Център за компетентност в областта на информационните и комуникационните технологии и тяхното пряко приложение за защита на критичната инфраструктура.

Обучаеми от Военния университет направиха демонстрации с тренажорите.