Денят

Център Амалипе е един от финалистите на ПРОМЯНАТА!

Център Амалипе е един от петимата финалисти на специалното издание на конкурса ПРОМЯНАТА – социална инциатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България.  Специалното издание на конкурса е посветено на децата, най-тежко засегнати от COVID-19 и се осъществява в партньорство с ING, Аурубис България и NN България.

29 неправителствени организации участваха в подбора, като след експертна оценка 5 организации достигнаха до финал – Център Амалипе, Фондация „Подарете книга“, Сдружение „Бъдеще за децата”, Сдружение “Първи юни” и Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”. Днес, 18 септември, петимата финалисти ще се срещнат с среща с възрастното и детското жури на ПРОМЯНАТА, които ще разпределят наградния фонд на конкурса.

Помощта, която Център Амалипе може да получи от ПРОМЯНАТА, ще насочи към децата, които изпитаха сериозни затруднения с включването си в дистанционното обучение. С появата на Корона вируса и въвеждането на електронно образование особено уязвими се оказаха децата от бедни семейства и такива с нисък социален статус, които нямат възможност и/или компетенциите да се включат в дистанционното обучение в дигитална среда. Също толкова изключени се оказаха и децата със специални образователни потребности. За децата от тези групи се добави още един риск – липсата на електронни устройства и умения за работа с тях, с които биха могли пълноценно да се включат в образователния процес.

„През новата учебна година ще продължим дарителската кампания „Стара техника за ново начало“ (която достигна до 76 училища и 1200 ученици) и събирането на устройства, които да насочваме към училищата, които все още имат нужда. От началото на учебната година ще приложим още по-системен подход, който е насочен не само към снабдяването с устройства, а и подкрепа за учениците, които имат нужда–за повишаване на дигиталните умения и мотивацията за образование и преодоляване на социалното изключване. В училищата, с които работим, има училищни парламенти и ученици- наставници. Това са активни младежи, които могат най-лесно да достигнат до своите връстници и да им окажат менторска подкрепа.Самите наставници ще бъдат подкрепени от нас с постоянна комуникация и поредица от срещи – обучения (реални и виртуални).В тези срещи ще поканим и представители на ИТ сектора, които са и сред дарителите в нашата кампания. Срещата с успели хора, особено които са ангажирани в кампанията, ще бъде още по-голям стимул за учениците, освен, че ще повиши техните дигитални знания и умения. По този начин обхванатите ученици ще бъдат проследени и подкрепени устойчиво. Това ще помогне да реагираме на новото предизвикателство – след 6 месечна изолация как децата с проблеми в образованието да бъдат мотивирани за активен учебен процес.“ – казват от Център „Амалипе“.