Образование

Центърът за кариерно ориентиране премина към Общинския детски комплекс

Центърът за кариерно ориентиране във Велико Търново от днес официално преминава към Центъра за подкрепа за личностно развитие, познат като Общински детски комплекс. Извършени са приемно-предавателни дейности, сключени са и трудовите договори с 5-те кариерни консултанти, съобщи директорът на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Пенка Игнатова.

Учебното звено  запазва седалището си в бившето училище „Колю Фичето” на ул. „Мармарлийска” и базата си от четири зали – за информиране, за групова работа и две зали за индивидуални консултации. Центърът беше създаден през 2012 г. по проект на просветното министерство, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По-късно работата му се финансира по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. От 1 януари тази година 80 на сто от бюджетните разходи ще се поемат от Министерството на образованието и науката и 20 на сто – или около 17 000 лева – от бюджета на Община Велико Търново. Специалистите ще провеждат занятия за информиран избор на бъдещо образование и професия с деца и ученици от I до  XII клас.