Коментари

Ценни документи на Опълчението пази Дирекция „ Държавен военноисторически архив” във Велико Търново

203 особено ценни архивни документа на Българското опълчение от Освободителната война 1877-1878 година съхранява Дирекция „ Държавен военноисторически архив” във Велико Търново. Те са определени от Специализирана комисия и утвърдени от председателя на Държавна агенция „Архиви” на 19 ноември 2013 година.   „С финализиране на процедурата по определяне на особено ценните и уникални документи в Националния архивен фонд, тези документи от фондовете на Щаба на Руската действаща армия и Щаба на българското опълчение станаха първите, съхранявани при нас. Те са част от националното ни богатство, което обикновено асоциираме само с материални блага, природа, полезни изкопаеми”, сподели Георги Луков – главен експерт в Дирекция „Държавен военноисторически архив” в старата столица. Той уточни, че 201 от документите са оригинали, един е заверен препис и един – подписано и подпечатано копие.

„По видове и съдържание документите могат да се класифицират в три групи. В първата са организационно-разпоредителни по изграждането на Българското опълчение и неговата дейност. Справочно-информационни документи по организирането на доброволците, състава и бойната му дейност са другата част от ценните архивни единици. Сред тях е и Писмо от 30 април 1877 година на началника на Българското опълчение до главния медицински инспектор в Петербург, който е единственият документ, съхраняват в ДВИА, подпечатан с печата на Опълчението. Съхраняват се и документи от личен произход – снимка от 1880-1881 година на семейството на Иван Параскевов и подпоручик Кирил Козловски, в т.ч. Стилиана Параскевова – ушила през април 1877 година първото българско трицветно знаме, връчено на Българското опълчение”, разказа още Георги Луков.

Повече по темата чуйте в прикачения звуков файл от Георги Луков – главен експерт в Дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново: