Образование Общински съвет

Хуманитарната гимназия отново се нуждае от дофинансиране

Дофинансиране в размер на 15 000 лв. иска директорът на Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий” Павлин Витанов от Великотърновския общински съвет. Средствата са нужни за последните два месеца на календарната година.

През настоящата учебна година в училището се обучават 43 ученици в 5 паралелки. Петима осмокласници са в паралелка „Изпълнител на термални процедури”, 7 деветокласници в профил „Хуманитарен”; 12 десетокласници учат „Изпълнител на термални процедури”, 11 ученици в ХІ и още 8 в ХІІ клас се обучават в същата специалност.

До края на 2018 г. училището ще разполага с 31 224 лв., от които 2 665 лв. целеви средства, 531 лв. за мотивация на учениците по проект „Твоят час” и 28 028 лв. бюджетни средства. За самостоятелни маломерни паралелки гимназията ще получи 8 220 лв. Според разчетите за успешното приключване на финансовата година са нужни още 15 000 лв., като искането ще бъде гласувано на редовното заседание на местния парламент в края на този месец.