Социални дейности

Хора с увреждания работят в услуги по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси”

Повече от 57 лица с увреждания в община Велико Търново са назначени на работа по схемите „Обучения и заетост на млади хора с увреждания” и ”Обучение и заетост на хора с увреждания”. Те се реализират по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

„Щастлива съм, че младежите ни от различни резидентни услуги – Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни с умствена изостаналост, от защитените жилища за лица с умствена изостаналост в момента работят в дневни форми на социални услуги. Те се чувстват доволни и приети от екипите. Възможността за трудова реализация е много важна, защото така се научават на отговорност, дисциплина, а и получават финансово удовлетворение от своите ангажименти”, коментира  Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в местната администрация.

В момента в община Велико Търново функционират 30 социални услуги, финансирани от държавата. 14 от тях са за деца и в тях работят повече от 125 служители. А услугите за пълнолетни лица и възрастни са 16 с над 216 служители. Финансираните от общинския бюджет услуги са 54. Работещите в тях са около 150. Превес имат услугите за пълнолетни, хора с увреждания и възрастни. 430 души е капацитетът на Домашния социален патронаж. Към него функционира и звено за услуги в домашна среда