Община

Херберт Салбер: „Велико Търново е град със специален характер и уникална атмосфера”

Посланикът на Федерална република Германия Негово Превъзходителство Херберт Салбер се срещна днес със заместник-кмета на Община Велико Търново  Снежана Данева- Иванова.

Гостът бе подробно запознат както със знаковите исторически събития и уникалното културно-историческо наследство на старата столица, така и със съвременния облик и динамика на града и общината.

Госпожа Данева акцентира в експозето си върху успешното развитие на Велико Търново като водеща дестинация за културен туризъм в България. Тя запозна госта с огромния принос, който двата университета имат за развитието на града. Представи бизнеса и възможностите за реализиране на инвестиционни проекти. Зам.-кметът информира дипломата за изключително успешната реализация на европейските проекти във Велико Търново и с факта, че старопрестолната столица е сред петте водещи български града в осъществяването на проектите, свързани с европейската кохезионна политика.

Снежана Данева запозна Негово Превъзходителство с високите темпове на икономическо развитие, довели до практическата липса на безработица и с факта, че Велико Търново става предпочитано място за вътрешната миграция на хората, които търсят по-добро място за живеене и професионална реализация.

Госпожа Данева спомена пред посланика, че Германия е сред малкото страни в ЕС, в които Велико Търново няма отношения на партньорство и побратимяване.

Негово Превъзходителство Херберт Салбер заяви, че за пръв път е във Велико Търново, но е очевидно, че това е град със специален характер и уникална атмосфера, от която той е изключително впечатлен.

В хода на разговора посланик Салбер пое ангажимент да проучи и след консултации с Асоциацията на градовете в Германия ще предложи подходящ град, с който Велико Търново би могъл да установи отношения на партньорство, сътрудничество и побратимяване.

Посланикът на Германия сподели, че е приятно впечатлен от факта, че Велико Търново се развива възходящо и устойчиво, че практически няма безработица  и това го прави притегателен център за хора от съседни и близки градове и региони, които намират в старата столица място за реализацията на своите лични, семейни и бизнес проекти.

Той заяви, че качеството и нивото на кадрите на място е сред особено важните и нерядко решаващи аргументи в избора на немските инвеститори при вземане на решение къде да бъдат реализирани инвестиционните им проекти.

Дипломатът прояви интерес съществува ли тенденция  хора от града и региона, които са получили своето образование в Европа и света,  да се завръщат и да търсят своята реализация тук.

Утвърдителният отговор на заместник-кмета доведе и двамата събеседници до убеждението, че политиката на интеграция между европейските държави, градове и региони дава своите добри резултати и е повод за оптимизъм.