Образование

Форум за радиационната безопасност домакинства НВУ във Велико Търново

 Научен форум на тема „Радиационната безопасност в съвременния свят” ще се проведе на 16 ноември във Велико Търново. За трета поредна година неин домакин и организатор е НВУ „Васил Левски”. Срещата е посветена на 140-годишнината му, сподели Николай Долчинков.

Всеки участник може да представи до два доклада. Заявки за включване във форума са направили специалисти от АЕЦ – Козлодуй, Медицински университет – Варна, студенти и курсанти от НВУ, както и представители на „Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението”. Те ще представят теми, свързани с приложението на различни изотопи в медицинската диагностика, дейността на АЕЦ – Козлодуй при аварийни ситуации и как да не се допускат и др.

Форумът дава възможност и за популяризиране изследванията на специалисти, работещи в сферата на защитата на населението и инфраструктурата от инциденти. Те са полезни и за обучаващите се студенти и курсанти. Големите мигрантски потоци  и зачестилите терористични атаки улесняват преноса на радиационни материали, затова работещите с тях трябва строго да спазват необходимите условия за безопасност”, коментира Николай Долчинков.