Образование

Фокус – приемна за педагози се проведе във Велико Търново

Началникът на Регионалното управление на образованието във Велико Търново инж. Розалия Личева откри фокус-приемна и квалификация на педагогически специалисти от региона. Важният учителски форум беше организиран от председателя на СРС „Подкрепа“ Велико Търново г-жа Дешка Мандикова и нейния заместник г-жа Силвия Отчева и се състоя в конферентната зала на хотел „Премиер“. Гости бяха Председателят на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров и неговия заместник г-н Георги Шошев, които дадоха приемна на участниците в обучението. Важна новина за учителите в региона е новият КТД в отрасъл образование, който ще бъде подписан в понеделник, 11 юни, с повишение на учителските заплати от 18%, увеличаване на допълнителните трудови възнаграждения с 20% и още много нови договорености за приоритетната, според правителството, професия учител. На приемната бяха дискутирани актуални теми и проблеми на учебно възпитателния процес в образователните институции. Учителите направиха актуални предложения за промяна на нормативната уредба и формиране на нови образователни политики.