Култура Любопитно

Фибула с изображение на конник откриха край Лясковец

Кана с изображение на човешка маска, счупено щраусово яйце, , погребален слъзник и златни бижута  са едни от интересните находки в световен мащаб, открити в централния гроб на могилата край Лясковец. Фибулата е изработена от сребро и има позлата. Директорът на Регионалния исторически музей във Велико Търново д-р Иван Църов и Калин Чакъров разказаха, че разкопките са се провели през ноември и декември 2019 г ., под ръководството на Чакъров, който има 6-годишен стаж като археолог и работи от една година в Историческия музей.

Могилата е с диаметър 50 метра и височина – 1,5 метра. Проучването  има своята предистория. Преди 3 години доц. Павлина Владкова, дългогодишен археолог в Регионалния музей извършва частично проучване. Впоследствие, благодарение на нейните разкопки и договорните отношения между инвеститора и регионалния музей се стига до разкопките в края на 2019 г. , приключили малко преди Коледа. Проучени са 19 гроба от надгробната могила над Лясковец.

До момента на проучването, могилата не е била засягана от иманярска намерса, предвид факта, че голяма част от надгробните могили са силно засегнати от иманярски дейности, не само в наше време, а и в продължение на столетия.

Откритие предмети са лични принадлежности и гробни дарове. Голяма част от керамичните съдове са деформирани и излезли от  употреба, като по този начин се разбира и времето, през което са погребани хората, а именно средата на III-и век след Христа.

Пламена Димова