Полиция

Фалшиви посредници мамят с кредити

С набирането на популярност на услугите на кредитните посредници се появиха обаче и фалшиви такива. Мнозина са потърпевши, които вместо да получат изгодни кредити, биват завлечени с такси за стотици лева. Това предупредиха от Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ).
Повечето жертви са принуждавани да плащат различни суми, за да им бъде отпуснат заем. Накрая не само че не получават кредит, но и „кредитният посредник“ изчезва.
Повечето фалшиви обяви могат да бъдат намерени в платформи с безплатни обяви или в различни групи в социалните мрежи. Най-честите жертви са хора, които са изпаднали в тежко финансово положение – трябват им спешно пари или имат лош кредитен рейтинг. Затова от асоциацията съветват клиентите да проверяват дали даден посредник е лицензиран и регистриран в БНБ.

През 2020 г. кредитните посредници в България са съдействали за тегленето на ипотечни кредити на стойност 630 млн. лв. Това е ръст от почти 19% спрямо 2019 г., когато изтеглените чрез тяхното посредничество имотни заеми са били на стойност 530 млн. лв.
Общо за изминалата година са били изтеглени ипотеки за 4,181 млрд. лв., при 3,857 млрд. лв. за 2019 г., като ръстът на годишна база възлиза на 8,4% – над двойно по-нисък от нарастването на посредническия дял, който за 2020 г. е 15,06% при 13,7% за 2019 г.
В момента от пазара са се отдръпнали клиентите със спестявания в размер до 10-15% от стойността на искания имот. За сметка на това на по-преден план сега са по-платежоспособни клиенти с добро ниво на спестяванията и високи доходи. По думите му през 2020 г. делът на хората, които купуват имоти с цел инвестиция, се е увеличил с около 5% спрямо 2019 г.
По принцип в зависимост от типа на закупувания имот и профила на купувача той може да получи ипотечен кредит за около 80-90% от покупната цена на имота. Останалото трябва да дофинансира със собствени средства. Ако няма такива, обикновено клиентите прибягват до комбинация между ипотечен и потребителски кредит.