Образование

Учители от Троян посетиха ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

35 учители от СУ „Васил Левски” в град Троян бяха на посещение във Великотърновския университет. По време на визитата те се запознаха с възможностите за осъществяване на общи проекти в областта на образоването, начините за кандидатстване,   получиха информация за факултетите, специалностите, студентското кредитиране и мобилност.
Проф. д-р Андрей Андреев, директор на Бюрото за кандидатстудентска информация и реклама, представи историята и традициите на висшето училище. Педагозите останаха впечатлени от многообразието на специалности, които техните ученици могат да изберат при кандидатстване, както и от възможностите за реализация след завършване на висшето им образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Деканът на Филологическия факултет проф. д-р Ценка Иванова приветства учителския колектив и го увери, че дипломата от Великотърновския университет е гаранция за успешна кариера. Тя разказа, че методите на преподаване по време на лекционните и семинарните занятия са съвременни, а Университетът има сключени договори с големи международни компании, което е възможност за стаж и работа по време на следването.
След края на срещата преподавателите разгледаха сградата на Ректората и библиотеката на ВТУ.