Образование

Учители от СУ „Владимир Комаров” завършиха курс за управление на европейски проекти

Двама учители от СУ „Владимир Комаров” преминаха образователен курс на тема „Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа”. Антоанета Дочева и Гинка Маринова участваха в обучението в изпълнение на Еразъм+ проект „Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето”. Курсът е проведен в португалския град Фуншал от експерти на Института за европейско обучение на учители IfeL в Хамбург, Германия.

„Целта на нашия проект е да се подобрят междукултурните компетенции на персонала и уменията за управление на проекти. Това се налага, тъй като с прехода от регионалните пазари на труда към европейския изискванията към българските училища се промениха, а ние искаме да подготвяме своите ученици така, че те да бъдат ценени и да отговарят на изискванията на европейския пазар на труда”, каза Гинка Маринова.

„Разработвахме концепции за проекти по КА 1 и КА 2 на „Еразъм +”. Целта по-скоро беше да опознаем особеностите на хората от останалите държави, защото в обучението присъстваха 52-ма участници от 10 държави – всеки носител на своята култура, традиции и обичаи. Обменихме идеи за проекти, които бяха насочени в областта на повишаване на дигиталните компетентности, използване на технологиите в учебните процеси, международното сътрудничество и нови методи на преподаване. Основно се обсъждаха иновативните идеи и тенденциите в развитието на Европейския съюз”, допълни Антоанета Дочева. Според нея в България прилагането на информационни технологии е на много добро ниво. „По никакъв начин не отстъпваме на обучението в Германия Единственото, което ми направи впечатление е, че технологиите може би по-широко трябва да се прилагат при професионалното образование”, коментира Дочева.

Предстои учителките да споделят своя опит и знания пред педагогическия колектив на СУ „Владимир Комаров”.

По проекта „Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето” училището работи от началото на учебната 2019/20 година.

 

Снимка – Фейсбук