Образование

Училището в с. Русаля търси спешно средства за разширяване на базата си

150 000 евро търси от дарители чрез платформата „Хелпкарма” екипът на Училището по изкуства и занаяти деца във великотърновското село Русаля. Средствата ще са за основен ремонт на кухнята, нейното изгражда и обзавеждане, както и на складовите и санитарните помещения към нея, ремонт и обзавеждане на кабинети за лекар и психолог, и надстрояване на втори етаж с нови спални помещения. Още 150 000 евро екипът ще потърси от приятели, съмишленици и сподвижници. Екипът разполага с технически проект, подарен от инженери. Когато се съберат парите ще се премине и към търсене на фирма-изпълнител на обекта. Без разширяване на базата си училището ни няма да има възможност да приеме нито един нов ученик през учебната 2020/2021 година, а вече 14 деца и техните родители чакат за среща с нас, за да разберат дали ще ги приемем, уточни Анимари Димитрова, мениджър на училището в с. Русаля.

Нашата мисия е да прекъснем линията на бедността, да преодолеем сериозните социални, емоционални и образователни дефицити от начина на живот на децата и да им осигурим равен старт в живота. Те имат нужда от истинско детство и правото да развиват природния си потенциал, превръщайки го в капитал за своето бъдеще. Това е от решаващо значение не само за техния собствен живот, но и за цялостното благосъстояние на семействата и общностите, от които идват, както и за цялата държава.

Кое ни предизвика: Броят на децата, отпадащи от образователната система в България, расте застрашително! Само за периода 2018-2019 година те са общо 21,127. В по-голямата част от случаите отпадането на децата не е от нежелание за обучение. Проблемът се поражда в семействата им, където често има сериозни финансови затруднения и липса на капацитет при обгрижването им.

Всяко дете има право, израствайки, да развива и доказва природните си умения, дарби и таланти и ако можем да му помогнем, трябва да го направим!

За да продължим да помагаме на все повече и повече деца и младежи, училището ни има нужда от разширяване на базата си.

Преди отварянето ни през 2014 година ремонтирахме старото селско училище в с. Русаля и по план трябваше да изградим две нови сгради – пансион на два етажа и кухня/столова с прилежащи медицински кабинети, също и втори етаж, състоящ се от спални помещения за учениците. Поради липса на средства се наложи да спрем строежа на втората нова сграда, надявайки се, че много скоро ще можем да го завършим. Но това не се случи! Както може да видите от снимките, 6 години по-късно последиците са катастрофални.

Нужен е основен ремонт на построения първи етаж на училището, както и цялостно изграждане на втория„, обяснява и призовава към помощ екипът на Училището по изкуства и занаяти в с. Русаля

Кремена Крумова – Попова