Денят Здравеопазване

Учени ще подобряват холтер апаратите чрез проект

1 000 пациенти ще се възползват от първото в страната уникално холтерно кардиологично изследване.

Това е възможно по проект „Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни“ на Института по Роботика към БАН с филиал във Велико Търново, заедно с местния Института по математика и информатика и  Медицински университет – Варна, с филиал в старата столица. Продължителността му е 36 месеца. Чрез изследването ще се диагностицира подобрява ли се кардиологичния статус на пациента и как да се влияе за това, информира доц. д-р инж. Митко Господинов, от Института по роботика.

Пациентите ще са от Университетската болница „Света Марина“ във Варна.

Крайната цел е разработване на ново тестово кардиологично устройство, по-добро от холтер апаратите. То ще подпомага дейността на кардиологичните специалисти в процеса на диагностиката.

Сърдечните заболявания са на първо място като причина за смъртност на населението по света. Затова е необходимо сериозно внимание към тях, за да могат да се прогнозират тенденциите при болестите, които съществуват, казват специалистите.

Кремена Крумова – Попова