Образование

Учени от ВТУ участват във форум на Хумболтовия съюз в България

Проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, приветства участниците в международната научна конференция, организирана от Хумболтовия съюз в България, обединяващ стипендиантите на германската фондация „Александър фон Хумболт“. Над деветдесет утвърдени и млади изследователи от България, Германия, Грузия, Гърция, Италия, Румъния, Република Северна Македония, Полша, Сърбия и Хърватия представят на научния форум своите актуални проучвания в различни области на природните и хуманитарните науки. Проф. Бонджолов пожела на участниците ползотворна конференция, здраве, нови успехи и достоен принос в развитието на природните и хуманитарните науки. В работата на научния форум участват и четиримата хумболтианци от нашата алма-матер, чийто брой поставя Великотърновския университет на челно място сред висшите училища извън София. В своето приветствие проф. д-р Христо Бонджолов подчерта огромната роля на учените, науката и висшето образование за хората и призова за повече уважение и внимание към техния труд и постижения, които са ключови за развитието на всяко общество.

Ректорът благодари за дарението, което направи на Великотърновския университет г-н Йорг Шенк, директор на отдел „Наука“ към Посолството на Федерална република Германия, както и за подкрепата, която получават преподавателите и студентите, изучаващи немски език във Великотърновския университет. В приветствието си проф. Бонджолов изрази и своето задоволство от ползотворната съвместна работа между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Посолството на Федерална република Германия и пожела сътрудничеството между двете институции да се развива все така успешно.

Дарението от над петстотин книги е от личната библиотека на г-н Шенк и ще обогати фонда на Немската библиотека във Филологическия факултет на ВТУ, която от създаването си през 1994 година до момента се утвърди като една от много добре поддържаните библиотеки за научна, художествена и справочна литература на немски език в страната.