Образование

Ученици от СУ „Владимир Комаров” се завърнаха от посещение в Испания

Николета Недева /IV клас/, Виктория Станчева /VI клас/, Никола Петров /VIII клас/ и дванайсетокласникът Мирослав Колев  бяха на визита в Образователен център „Зола” във Вилафранка по международен проект, по който училището работи от началото на тази учебна година, съобщи координаторът на проекта и учител по английски език Гинка Маринова. „Ние сме различни и интелигентни”  е наименованието на проекта. Той е двугодишен, финансира се с 20 000 евро от европейската програма „Еразъм +”. Партньори на търновското учебно заведение са образователни институции в Испания, Италия, Румъния и Турция.

„В основата на проекта стои теорията на американския психолог Гарднър, който твърди, че всички хора имат интелигентности, но те са в различно количество. При някои е по-развита е лингвистичната интелигентност, при други – логико-математическата, при трети – музикалната, и затова хората се реализират в различни области”, обясни Маринова.

„Вътреличностната и междуличностната интелигентност” е темата, по която учениците са работили по време на петдневния си престой в „Зола”.  Чрез игри и общуване децата са представили своите интереси, умения и вижданията си как могат да намерят своето място в обществото. Посетили са учебни часове по английски и немски език, били са на гости в семействата на своите връстници.

Следващата мобилност по проекта ще бъде в училище „Антонио Бруно” в Бианкавила, Италия.