Образование

Ученици от СУ „Владимир Комаров“ са на посещение в Гърция по проект „Бъдещето е в нас“

Ученици от СУ „Владимир Комаров“ са на посещение в началното училище в Анавра, Гърция. Визитата е в рамките на проект по Еразъм+ „Бъдещето е в нас“. Първият ден е преминал в тържествено посрещане, участвали са в урок по роботика и са имали среща с кмета на  Лариса. По-късно са разгледали античния театър в града. Ръководители на групата са учителите Гинка Маринова и инженер Деница Руменова.

Партньори на търновското училище по проекта са още учебни заведения от Италия, Турция, Полша и Литва. Очакваният краен резултат от дейностите по проекта е създаване на платформа „Училище у дома“, която трябва да ограничи отпадането на учениците от образователната система, както и да насърчи приобщаващото образование и междукултурния обмен на добри практики.

 

Снимка – Фейсбук