Образование

Ученици от ПГСАГ „Ангел Попов“ проведоха двуседмична практика в Италия

Група от 12 ученици от ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново бяха в АРТ&S, гр. Перуджа, Италия по проект по Програма ЕРАЗЪМ+ „Дигитализация на строителните процеси”.

В продължение на 2 седмици учениците работиха в реални условия в инженерната компания RPA, която се занимава с цялостно архитектурно изграждане и дизайн на нови сгради и реставриране на паметници на културата. Задачата на групата беше да заснемат с дрон определен обект, да направян геодезическо заснемане, да изчертаят своите проекти с ArcheCAD  и накрая да предложат цялостен проект за реорганизация на помещение в сграда, която ще се реставрира.

Предизвикателството пред всеки от екипите беше, че при представянето трябваше да се сравни с плановете, изготвени от архитектурното бюро, в което практикуваха. Екипите бяха малки и  предложиха проекти за превръщане на стара казарма съответно в  Козметичен комплекс, Център за личностно развитие, Спортен център и Рекламна компания.  Бъдещите архитекти и дизайнери изпълняваха старателно задачите си и за финал презентираха своите BIM проекти на английски, с което заслужиха отлични оценки от ръководителя си дизайнер-инженер Габриел Сорци. За доброто си представяне учениците  получиха  сертификати и Еuropass Мобилност.

Възпитаниците на ПГСАГ „Ангел Попов“ посетиха и производствени обекти в град Перуджа и околностите, както и големи строителни и ибнтериорни магазини, за да подберат екологични и съвременни материали за дизайна на своите проекти. Също така посетиха Рим, Асизи и Губио, където се запознаха със забележителностите и опазването на културното наследство на Италия. Интересен момент беше визитата на Академията на изящните изкуства и частната школа по дизайн. Така учениците имаха възможност да се докоснат до миналото и бъдещето на зелената идея.

Без съмнение новите умения ще са от полза за бъдещия професионален живот на учениците. Проектирането в съвременния свят изисква екипност, компютърни умения, усет за очакванията на клиента и познаване на всички новости в бранша. Проектите по програма “Еразъм+” помагат да се даде добавена стойност на предлаганото обучение.

Професиите, за които се подготвят учениците, изискват мобилност, много знания и умения, а новия свят изисква преподавателите да ги подготвят за това. По тази причина 5-ма преподаватели по професионална подготовка също проведоха мобилност. За период от седем дни те осъществиха работни посещения във водещи строителни фирми, както и професионална гимназия, където успяха да обменят добри практики в преподавателските стратегии. Запознаха се с елементите на дигитализацията на строителната площадка в Италия и възможността за създаване на цялостни задания.

ПГСАГ „Ангел Попов“ работи усърдно, за да предостави на своите ученици възможност за обучение в реална работна среда и заради качеството на своите притежава Акредитация за мобилност по програма Еразъм+.