Образование

Ученици от Гимназията по туризъм на обучение за Целите за устойчиво развитие

Приключи първата част от зимния лагер „Младите хора, устойчиво развитие и миграция“. Организатор на събитието е Българската платформа за международно развитие /БПМР/. Обучението е част от дейностите на БПМР по проект „Цели за устойчиво развитие и миграция“  финансиран от Европейската Комисия.

Чрез интерактивни сесии участниците научиха повече за Целите за устойчиво развитие, промените и предизвикателствата, пред които е изправен света, ролята на Европейския съюз, правата на човека и други, свързани с темата въпроси.
След приключване на обученията участниците ще могат да провеждат дейности в техните общности и ще бъдат подкрепени от ментори.

За участие в обучителния лагер за одобрени 30 млади хора на възраст между 16 и 29 години с желание и мотивация за развитие в сферата и младежкото лидерство.

От Велико Търново, единствените участници бяха учениците на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Всички са в Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ В обучението те представиха училището си и клубовете, в които работят – Десислав Христов е председател на ученическия съвет, Тереза Герджикова е от екоклуб „Силивряк,  Надежда Кочева и Здравко Костадинов са от учебната компания Boyar dreams.

Учителят, мотивирал учениците за участие е инж. Славка Проданова, ръководител на учебната компания.