Съд

Ученици и студенти ще се запознаят с работата и проблемите на съдебната власт

Традиционната инициатива „Ден на отворените врати“ ще се проведе на  13-ти април (петък) в Съдебната палата във Велико Търново. Целта на проявата е повишаване на правната култура на обществото и доверието в работата на съдебната власт.

Както и в предишни години, инициативата се провежда съвместно между всички органи на съдебната власт в палатата – Районен, Окръжен и Апелативен съд, Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура и Окръжния следствен отдел. В рамките на мероприятието са предвидени редица инициативи, насочени основно към младите хора – ученици и студенти от старата столица, като събитието е отворено за всички граждани, проявяващи интерес към работата на съдебната власт във Велико Търново, както и към представителите на медиите.

В мероприятията активно ще вземат участие студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и ученици от пет училища във Велико Търново.

Денят на отворените врати ще бъде открит официално от 10.00 ч. с приветствия от административните ръководители на Апелативен съд – Велико Търново и Апелативна прокуратура – Велико Търново.

В периода 10.15 – 11.05 ч. ще се проведе Информационен тур в Районен съд и презентация за използването на адаптираните стаи за изслушване на деца във Великотърновския Районен съд. След това в Окръжен съд ще бъде демонстриран софтуерът за синтез на реч.

Предвидена е и презентация на системите за видеоконферентна връзка, отдалечен достъп до електронните папки по дела и случайното разпределение на дела в Апелативен съд – Велико Търново.

С етапите на досъдебното и  съдебното производство ще се запознаят гостите по време на проявата „В кориците на делото”. От 11, 30 ч. ще се проведе симулативен процес по право в Районен съд–Велико Търново.

Паралелно с това съдии, прокурори и следовател ще проведат с ученици среща – дискусия по въпроси, свързани с работата на съдебната власт. Среща-представяне на работата на съда и прокуратурата пред  деца от началния курс на обучение ще се проведе от 13,30 ч. до 16 ч.