Образование Съд

Учениците от Гимназията по икономика се запознаха със структурата на съдебната власт

Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова се срещна с осмокласниците от Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Със срещата бе поставено началото на поредица от лекционни курсове в рамките на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2019/2020 година. В рамките на един учебен час учениците от професионална паралелка „Съдебна администрация“ научиха какво е разделението на властите според Конституцията на Република България. На достъпен език съдия Димитрова им обясни смисъла на понятието „държава“, кой е основният държавен закон и какви са характеристиката, функциите и управлението на българската съдебната власт.

Всеки от тях получи Конституция на Република България и брошури, свързани с темата за структурата на съдебната власт и Висшия съдебен съвет, изработени  по образователната програма. Учениците подариха на съдия Димитрова цвете с пожелание за светли коледни празници и нови срещи.

През учебната 2019/2020 г., Окръжен съд – Велико Търново за шеста поредна година участва в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  Една от причините през тази година Старопрестолна професионална гимназия по икономика да бъде избрана за училище-партньор е разкриването на паралелка с професионална насоченост „Съдебен служител“ .  Към момента, в нея се обучават 22 деца. Предвижда се лекционните курсове по програмата да продължат до края на втория учебен срок, като по време на срещите съдии от Окръжен съд – Велико Търново ще представят на учениците различни теми, според техните интереси.

Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“  се реализира от редица районни и окръжни органи на съдебната власт в цялата страна, съвместно между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, по силата на подписано споразумение за сътрудничество между двете институции. Целта ѝ е да обогати познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, да формира правна грамотност и култура, да спомогне за превенцията на детското насилие и да повиши степента на спазването на законите, както и доверието към съдебната власт. Заради реализацията на програмата през 2017 година Висшият съдебен съвет бе отличен в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа. Ежегодната европейска награда се присъжда за иновативни практики, допринасящи за ефективността и качеството на правосъдието. От своя страна ВСС връчи благодарствени грамоти за принос за отличаването със специалната награда на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново, взели участие в образователната програма.