Образование

Учениците кандидатстват за място в 80 паралелки с прием след 7 клас

1774 ученици в област Велико Търново завършват VII клас тази година. Съгласно проекта на план-приема за учебната 2021/22 година те ще могат да кандидатстват за място в общо 80 паралелки. От тях 55 са професионални и 25 профилирани. 47,5  от общия брой паралелки са STEM, а 19,5 са за обучение по защитени професии и по специалности с недостиг на кадри през следващите пет години. В дуална форма паралелките са 10,5 – с 2 по-малко спрямо предходната година, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева. Днес тя представи в Fбластната комисия по заетост проекта на план-приема.

Обучение по седем нови професии са предложили работодателите в областта за учебната 2021/22 година. Новите специалности са техник-технолог  в хранително-вкусовата промишленост – производство на месо, месни продукти и риба в Гимназия „Васил Друмев“ в Стражица, системен програмист във великотърновската Природо-математическа гимназия, икономист в Старопрестолната гимназия по икономика, техник по телекомуникационни системи в ПГ „Алеко Константинов“ в Свищов, експлоатация на автомобилния транспорт в СУ „Св. Климент Охридски“ в Сухиндол, полевъдство в Професионалната гимназия по селско стопанство в с. Камен и кетъринг в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Горна Оряховица. В горнооряховското училище е постъпило предложение за обучение и по специалност треньор по вид спорт, но е отхвърлено от Инспектората, тъй като  учебните планове са неприложими в професионална гимназия.

Инженер Личева подчерта, че Регионалното управление категорично  e подкрепило паралелката „Обществени науки“ в СУ „Вела Благоева“, както и двете паралелки в профил „Хуманитарен“ във Велико Търново и в Павликени. „Подкрепихме и паралелките от направление туризъм и хранене, както и исканията за паралелките в областта на селското стопанство, тъй като те са приоритетни за областта и потребни за бизнеса“, каза началникът на РУО. По нейни думи Професионалната гимназия по туризъм в старата столица и свищовската „Алеко Константинов“ вече имат спечелeни проекти и ще изграждат STEM лаборатории, а в СУ „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица   се разкрива нова паралелка по музика и изобразително изкуство.