Образование

Учебната компания на Гимназията по туризъм участва в Европейски конкурс

Приключи първият конкурс „Нашата класна стая за един устойчив свят“ по проект SAME WORLD. Това е Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие. В него участват осем университети и неправителствени организации  от Европа, както и представители от Кения, Мианмар, Мозамбик и Танзания. Това е причината наградата за ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ да пристигне в началото на 2018.

Координаторът за България е Фондация „Български център за джендър изследвания“.

Конкурсът имаше за цел идентифициране и определяне на добри образователни практики, насочени към темите околна среда и устойчиво развитие в рамките на формалните системи за образование в Европа.

Основните теми, към които трябваше да се отнасят разработките бяха климатични промени, екологична справедливост и екологична миграция. В него можеха да се участват учители от системата на средно образование от цяла Европа, които са прилагали образователни практики в областта на екологичното устойчиво развитие, включително обучение по глобално гражданство  в последните 3 учебни години.

Критериите за допустимост и оценка към споделената добра практика бяха – да е иновативна; да е въздействаща; да развива умения и компетенции за критично мислене, компетентност за действие и изясняване на ценности; да е фокусирана върху критични измерения на устойчиво развитие и адаптивност на практиката.

Гимназията по туризъм участва с дейностите на учебна компания BOYAR DREAMS с ръководител инж. Славка Проданова. „Уча се да уча“ – това беше заглавието на  кандидатурата на  бъдещите предприемачи. В нея те  споделиха  всички дейности  за изискуемия период –  лабораторията за  глобално гражданство;  креативния лагер „Глобално училище – глобални мечти“; „ГОВОРЕЩИ“ кошчета и други, свързани с темата  „Климатични проблеми“.

Това е поредната награда на учебната компания на Гимназията по туризъм.