Образование

Участниците в програма „Равен шанс“ завършиха с рекордно висок успех

Общо 130 са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”-Велико Търново подкрепи през учебната 2018-2019г. в завършване на средното си образование. Организацията им купи транспортни карти за автобус и учебници. Програмата е дългосрочна, началото и бе поставено през 2011г. и се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива“.Учениците са от бедни семейства, живеят в села и малки градчета и учат в средни и професионални училища в големите градове. За да задържат младежите и девойките в училище, Център „Амалипе” им помага не само чрез покриване на транспортните разходи и снабдяване с учебници, но и като ги включва в младежки доброволчески дейности. От подкрепените се изисква да посещават редовно училище, средният им успех да е минимум Добър и да се включват в извънкласни занимания. „През първия учебен срок, средният успех на подкрепените ученици от ТСА бе Много добър 4,74. А средният брой неизвинени отсъствия бе 2,96. През втория учебен срок неизвинените отсъствия са 4,4, а съответно средният успех е Много добър 4,89. Годишният среден успех на младежите е Много добър 4,95. Двадесет и четири ученици нямат нито едно отсъствие по неуважителни причини за цялата година. Отличниците са тридесет и седем, като шестима от тях – Гамзе Ремзиева, Руска Николова, Серкан Юсуф, Фатме Мустафа, Цветелина Божурска и Шефкет Алдин имат 6,00. Средния успех от матурата по БЕЛ на зрелостниците ни е 4,24 при среден за страната 3,79“, информираха от Център „Амалипе“.

Мария Христова