Здравеопазване

Успешна първа година за център „Логос” към ДКЦ 1 във Велико Търново

Центърът за психологическо консултиране и психотерапия „Логос” към ДКЦ 1 във Велико Търново днес навършва една година. Десетки са пациентите му, а възрастовият им диапазон е от 3 до 83 години. „В началото бяхме само двама психолози – аз и млад специалист. Дейността много бързо се разрасна. Към екипа привлякох и детския психиатър Веселин Христов от Русе. Неговото участие в работата ни  е голям плюс, защото преди това съм изпращал случаи за консултиране в различни областни центрове, поради липса на такъв специалист в нашия регион. Вече имаме детски психолог и логопед”, сподели Адриан Аврамов – ръководител на център „Логос”. В него цикълът от услуги е затворен. Може да се направи психологическа оценка и всичко необходимо за корекция на проблема. Провеждат се групови и индивидуални  тренинги,  фамилни терапии, психо драма…

”Всеки от екипа е специализирал и отделен вид терапия. Най-често при нас идват хора с депресивно-тревожни състояния, панически разстройства, паник-атаки, с различни житейски проблеми, които често заради стреса от тях преминават в психотични състояния, т.н. психози”, разказва Адриан Аврамов. Той сподели, че всеки случай е различен, но за решаване на психологическия казус обикновено се правят от пет до десет сеанса по преценка на терапевта.

Практика в център „Логос” е продължаващата обратна връзка, при желание на клиента, разбира се. Търсят я около 50 процента от ползвалите услугите му. Те искат съвет, консултиране на медикаментозна терапия или помощ за настаняване в психиатрично болнично заведение. Такова се налага само в 2-3 процента от случаите на център „Логос”. Обикновено става въпрос за параноидна форма на шизофрения, при която се налага специализирана психиатрична намеса след кризи. „Хората стават по-отговорни към психичното си здраве. Увеличава се и психологическата им култура. Търсят ни в началото на възникване на проблемите си и обикновено правят това сами, а не под натиск на близки и познати. Ранното идентифициране на причините прави терапията по-успешна”, коментира Аврамов.

Екипът на Центъра за психологическо консултиране и психотерапия „Логос” към ДКЦ 1 във Велико Търново провежда и практики на студенти по психология във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”. Тук идват, за да работят на терен със своите ментори както редовни студенти от първи, втори и трети курс, така и задочници и включени в магистърски програми. Обучението е двумесечно. Практиката си в центъра са изкарали 30 бъдещи психолози. В момента в „Логос” работят с още две групи по десет бъдещи колеги. Предстои сформирането и на трета група с още десет младежи. С тях занятия ще провежда детският психиатър Веселин Христов.

„Важно е да се прави разлика между психиатър и психолог. Да се премахне и стигмата, че е нещо едва ли не срамно или неудобно да се ползва помощта ни. При всеки наш клиент търсим силните страни, за да коригираме и самооценката му, работим с неговия ресурс, а не с дефицита. Често нивото на стреса се сваля още при първата среща”, обяснява Адриан Аврамов. И допълва, че резултатът от едногодишната работа е надминал очакванията му при сформиране на център „Логос”. Вече има идеи за увеличаване обема на кабинетите и на екипа, но това вероятно ще стане от началото на следващата година.