Здравеопазване

Успешна година за биологичното пчеларство в региона

Повече от 50 души в региона се занимават в момента с биологично пчеларство, сподели Тодор Найденов от Областния пчеларски съвет във Велико Търново. Той припомни, че то стартира в областта преди 15 години. Пионери в новото производство на мед тогава са около 20 души. Реализира се и проект „Благоприятна перспектива”. Шестима местни пчелари учат преди повече от десетилетие тънкостите на биопчеларството на курс във Франция, а после заедно с колеги от област Велико Търново участват и в подготвянето на нормативната база за него у нас. „Сега несъответствието й с европейското законодателство е един от основните проблеми на биопчеларството. Има пчелари от този сектор, които не са си получили субсидиите от две-три години,” коментира Тодор Найденов. Според него тази година е успешна за екопчеларите. Тяхната продукция винаги върви по-скъпа в сравнение с тази на конвенционалния мед. От новата реколта скъпо е продаден на едро акациевият биологичен мед – някъде дори по 10 лв. за килограм на едро, защото тази година лечебният продукт от акация е с високи качества.

„Опазването на пчелите от препаратите за растителна защита е друг основен проблем в биологичното пчеларство. Арендаторите в област Велико Търново не уведомяват кога пръскат посевите и това води до измиране на пчелни семейства още по време на пашата. Те дори не се връщат в кошерите”, сподели още Найденов.