Денят

УНИЦЕФ стартира национална кампания за правата на децата и младите хора

     Национална кампания за информираност и застъпничество, посветена на 30-годишнината на Конвенцията за правата на детето и правата на децата, младежите и младите хора с различни способности в България стартираха УНИЦЕФ и партньорски организации у нас.

Преди 30 години световните лидери поеха исторически ангажимент към децата по света, като приеха Конвенцията на ООН за правата на детето. Конвенцията за правата на хората с увреждания, одобрена от Общото събрание на ООН през декември 2006 г., укрепва правата на децата с увреждания и въвежда нови задължения за страните за премахването на бариерите, които ограничават тяхното участие във всички сфери на живота. България e ратифицирала и двете конвенции. През последното десетилетие страната предприе важни стъпки към приобщаването на децата с увреждания. Въпреки усилията на национално ниво обаче, децата с увреждания продължават да са едни от най-изключените и невидими групи в обществото.

„Целта на националната кампания е да повиши информираността, разбирането и чувствителността по отношение на правата на децата, младежите и младите хора, живеещи с увреждания. Искаме да чуем техния глас и да ги овластим, като ги поставим в центъра на инициативите”, споделят от екипа на кампанията.

  Няма пълни данни за децата с увреждания и затруднения в страната. Предполагаемият им брой е около 32 000. През последното десетилетие бяха затворени всички домове за деца с увреждания и половината от Домовете за медико-социални грижи за деца, което доведе до значително намаляване на броя на децата в резидентна грижа — от 7 587 през 2010 г. до 633 в края на 2018 г, сочи статистиката.

С приетия в края на 2015 г. Закон за предучилищното и училищно образование бяха създадени условия за приобщаване на децата с увреждания в общата образователна система. През учебната 2018 – 2019 г. 22 000  деца с увреждания и специални потребности посещават училища и детски градини, цитират данни от екипа на УНИЦЕФ.

 Въпреки националните усилия обаче децата с увреждания продължават да са една от най-изолираните и невидими групи в обществото. При тях има повишен риск от раздяла с биологичните семейства, по-голяма вероятност да живеят в институционални грижи или да останат извън училище или детска градина. Според данните за 2018 г. около 90% от всички деца в Домовете за медико-социални грижи за деца и 50% от децата в Центровете за настаняване от семеен тип са деца с увреждания. Приблизителният брой на децата с увреждания, които не посещават училище, е около 10 000. Освен това има данни, че много от младежите с увреждания на възраст между 15 и 24 г. не са заети с работа, учене или обучение, уточняват още организаторите на националната кампания.

УНИЦЕФ и БАЛИЗ ще организират и национален форум, посветен на младежите и младите хора с увреждания на 20 ноември.