Култура

Уникален Справочник на Владимир Шумелов спечели финансиране

Уникален справочник „Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от Св.Теодосий Търновски до наши дни” е одобрен за финансиране във втората конкурсна сесия на Министерството на културата по програма „Помощ за книгата”. Негов автор е Владимир Шумелов.

Включените творци са от Велико Търново и/или близкия регион, родени са в града или са свързани с него. Писателите-книжовници от Търновската книжовна школавтората половина на XIV и XV век са 12 – от Св. Теодосий Търновски до Димитър Кантакузин.  В справочника има 38 търновски писатели и книжовници от епохата на Възраждането – от Атанас Поппетров Гранитски до Цани Гинчев. Търновските писатели от Освобождението до 1944 г. са 26 – от Ангел Каралийчев до Юлия Казаска. Библиографските статии за периода 1944 – 2017 г. са  240 – от Аврам Аврамов до Ярмила Даскалова. Общо техният брой е 321, което прави събраната памет за минало и настояще изключително ценна.

В Справочника са включени автори от широк възрастов и жанров спектър: от светиите на православната църква и основоположници на Търновската книжовна школа, през съвременни млади автори . Жанрово и тематично книгите на авторите със статии в Справочника са в голям диапазон – от художествени книги, през преводни заглавия, краезнание, история, археология, история на оръжието, музиката и т.н., защото те представят пълно интересите на авторите и имат значение за уплътняване на културологичния профил на Велико Търново и България. Особено място е отделено на Великотърновския университет като втори в България академичен хуманитарен център: като структура, дейности, свързани с литературата и изкуството, като широкоспектърно представяне на многобройни хуманитаристи в био-библиографския раздел, включително всички ректори, имащи отношение към литературата”, разказва авторът Врадимир Шумелов. И допълва, че подобни книги обогатяват „културната география“ на България.

„…Проектът включва и около 40 приложения, в които от различни автори са описани културните институции, функционирали и функциониращи в града. Значителна част от тях са не с градско или регионално, а с национално значение. Тук са представени такива феномени, като „първата търновска литературна вълна“, музеите, литературните сдружения и периодика, дружества, съюзи, клубове, също съхраняваните в различни културни и научни институции на града архиви на български писатели, издателствата, които работят във Велико Търново, Великотърновския университет и много други”, пише в рецензията си проф.д.ф.н. Димитър Кенанов.

Отпуснатите за проекта средства обаче в размер на 1000 лева не са достатъчни справочникът „Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от Св.Теодосий Търновски до наши дни” да стане факт, сподели Владимир Шумелов. Надеждата на автора е да се намерят спомоществователи, които да дофинансират печата на творбата и богатото изследване да стигне до читателите.