Община Общински съвет

Улесняват великотърновци при записването на малчуганите в детска градина

Улесняват родителите при записването на малчуганите в детска градина на територията на община Велико Търново. Това стана след изменение на Наредбата, което бе прието от местния парламент. Вече родителите няма да се налага да представят документи, които са налични в системата на административното обслужване на Общината. Това важи за удостоверяване на близост до детската градина по настоящ адрес, дали други деца от семейството посещават същото детско заведение, удостоверяване на един или двама починали родители на детето. Служебно ще се изискват и документи, доказващи, че детето е със специални образователни потребности, че е с хронични заболявания или че е отглеждано в приемно семейство.

На територията на община Велико Търново функционират 22 детски градини, една от които е с филиал „Слънчев дом“.