Икономика

Удължават с още 4 месеца подмяната на касовите апарати

Министерството на финансите предлага да се удължи с още четири месеца срокът, до края на който търговските обекти, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да го вържат с Националната агенция за приходите.

Новото предложение на финансовото министерство е срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата да се удължи до 31 януари 2020 г. Срокът за подаване на информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти пък се предлага да бъде удължен до 31 март 2020 г.

Удължаване на периода за напасване към изискванията в Наредбата ще има и за онлайн магазините. За тях крайната дата за привеждане в съответствие на софтуера им ще е 31 март догодина, а крайният срок да предоставят на регулаторните органи информация за използвания от тях софтуер ще е 31 май 2020 г.

Финансовото министерство обяснява, че отлагането се налага, тъй като при проведени между негови представители, представители на НАП и на бизнес организациите е станало ясно, че фирмите имат големи затруднения да покрият новите изисквания за касовите апарати и софтуера за управление на продажбите. Въпросните затруднения произтичат както от специфични особености, свързани с организацията на бизнес процесите в средните и големи предприятия от една страна, така и от комплексността на използваните към момента софтуерни решения от друга.

Ведомството, оглавявано от Владислав Горанов, предлага още някои компании, които отговарят на определени изисквания, да имат алтернативна възможност да използват софтуер за управление на продажбите, който да генерира стандартизиран одиторски файл.

„Предвид спецификите в организацията на дейността на средните и големи предприятия, на които основният дял от постъпили плащания от дейността е по банков път, както и с оглед особеностите и комплексността на използваните от тях софтуери, се предлага алтернативна възможност за използване на софтуер за управление на продажбите, генериращ стандартизиран одиторски файл“, обясняват от Министерството на финансите в мотивите към промените.
Предлага се тази възможност да бъде предоставена на предприятия с изключително нисък дял на получавани плащания, за които се изисква издаване на фискален бон, с оглед наличието на минимален риск от укриване на приходи поради нерегистрирането им чрез фискално устройство.