Община Социални дейности

Удължават предоставянето на патронажна грижа в община Велико Търново до ноември

Община Велико Търново е получила покана за сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за удължаване срока на предоставянето на патронажна грижа до 06.11.2022 г. Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-
социални услуги на крайните бенефициенти – потребители по проекта на Община Велико Търново, ще се осъществява чрез персонала и ресурсите в разкрития Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда (Център за патронажна грижа) – гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ No 18.

Потребителите са хора с увреждания, възрастни хора над 54 г. в невъзможност за самообслужване, както и други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с covid-19. Предлагат им се почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и техните семейства; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителите; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги и др.

За периода от стартиране предоставянето на услугитеот 5.05.2021 г. до края на м. март 2022 г., са предоставяни интегрирани здравно-социални услуги на 230 лица от 14 населени места на територията на Община Велико Търново. Към момента в Центъра за патронажна грижа са назначени общо 27 служители – двама специалисти по социални дейности, един психолог, три медицински сестри, 19 домашни санитари и двама шофьори.