Конфликти Образование

Уволниха заместник-министъра на правосъдието като преподавател във ВТУ, обвиниха го в целенасочена акция

Ръководството на ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий” днес е уволнило като преподавател заместник-министъра на правосъдието проф. Николай Проданов. Това стана ясно от официална позиция, подписана от ректора проф. Христо Бонджолов по повод разпространена информация, че вузът е анулирал 170 дипломи на италиански учители. Ето и пълния текст на позицията на ректора :

„С изненада прочетохме тиражираната информация, че Великотърновския университет е анулирал свидетелства за педагогическа квалификация и е подал данни в НАОА. Няма незаконно записани студенти, на които е издадено свидетество за учителска правоспособност, включително и от Италия. Има обаче заповед за дисциплинарно уволнение с дата 5 ноември 2018 г. на проф. Николай Проданов като преподавател, който не си изпълнява задълженията във Великотърновския университет, но не и като заместник-министър на правосъдието. Можете сами да прецените кой организира тази акция срещу ВТУ в навечерието на тържественото честване на 55-та годишнина от неговото основаване.”

 

В началото на юли т.г. Министерството на образованието и науката, след проверка във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“,  сезира Главния прокурор на Републиката относно решение на Академичния съвет. Повод стана достоверността на взето решение на Академичния съвет, касаещо признаване на висше образование на 170 италиански граждани, „записани и незаконосъобразно обучавани в Европейския политехнически университет – Перник”, според МОН. Тогава от Министерството отправиха препоръки към проф. Христо Бонджолов да се обезсилят свидетелствата за професионална квалификация „учител“, издадени на италианските граждани в нарушение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, да се потърси дисциплинарна отговорност от всички

длъжностни лица, допълнили протокола от заседанието на Академичния съвет на университета от 18.04.2016 г. с несъществуващо решение по т. 4.

4.6.; да бъде актуализиран Правилникът за дейността на Информационния център на университета, в който действията на оторизираните потребители да бъдат ясно дефинирани, в длъжностните им характеристики да бъдат разписани правила за достъп до публикуване на данни в информационната система.

Днес беше разпространена информация, че ВТУ е анулирал дипломите на италианските учители, което, явно не е вярно, според позицията на ректора проф. Бонджолов.

 

Проф. д-р Николай Проданов беше назначен за заместник-министър на правосъдието по предложение на Цеецка Цачева. Професорът влезе в Министерски съвет от квотата на “Обединени патриоти”.

Проф. Проданов има над 30 години преподавателска и научно-изследователска работа. Той беше преподавател към катедра “Публично-правни науки” в Юридическия факултет на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Беше и зам.-ректор по научното и кариерно развитие, но беше освободен от поста заради съкращаване на щата. От днес вече е уволнен и като преподавател в търновския вуз.

Мария Христова