Общински съвет

Увеличават капацитетите на Центъра за обществена подкрепа и Дома за стари хора в Балван

Да се увеличи капацитетът на Центъра за обществена подкрепа във Велико Търново от 30 на 40 места и на Дома за стари хора в село Балван от 20 на 24 места, реши Великотърновският общински съвет. Промяната влиза в сила от 1 януари 2019 година. Тя става възможна след намаляването на капацитетите от 13 на 10 места в двата центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в старата столица. Чакащите да ползват социалната услуга в Дома за стари хора са 28 лица – 6 мъже и 22 жени. Центърът за обществена подкрепа предоставя социална подкрепа на деца от 0 до 8 години и на техните семейства. Към момента специалистите работят по 68 случая, от които 45 с направление и 23 самозаявили се деца и семейства риск. През тримесечието  юли – септември  т.г.  Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. „Ильо Войвода” е обитаван от 11 момичета и момчета, а центърът на ул. „Охрид” – от 11 при капацитет от 13 места.