Образование

Увеличаване на приема и трета стипендия за студентите от приоритетните професионални направления предвижда МОН

Увеличаване на приема и отпускане на втора и трета стипендия за студентите от приоритетните професионални направления предвижда Министерството на образованието и науката. Това съобщи във Велико Търново просветният министър Красимир Вълчев. „През последните три години силно сме намалили приема в областта на обществените и социалните науки, средно с 50-60 на сто. Стимулираме педагогическите, инженерно-техническите, природо-математическите, аграрните науки – там, където очакваме по-голям недостиг на кадри на пазара на труда”, каза Вълчев. Според него през следващите десетилетия кандидатите за обучение в направленията математика, физика, химия, педагогика на обучението по… ще нараства. „Правим профилно оптимизиране на системата. Не планираме консолидация на държавни висши училища”, заяви министърът. По негови думи след промените в Закона за развитие на академичния състав, предстоят изменения в процедурата по акредитация на учебните дисциплини и на системата на управление на висшите училища.

На журналистически въпрос – възможно ли е увеличение на  заплатите от месец октомври, каквото е искането на Синдиката на българските учители – Вълчев отговори, че съгласно приетата от правителството средносрочна прогноза 2019-2021 средствата за възнаграждения ще нарастват с по 330 милиона лева всяка година, за да се постигне двойното увеличение на възнагражденията.

„Надявам се матурите да минат нормално, допълваме мерките за сигурност. Във всяка класна стая има видеонаблюдение, квестори”, каза Красимир Вълчев по повод предстоящите изпити на 21 и 23 май.

Във Велико Търново просветният министър проведе работна среща с директори на училища и детски градини, с представители на учителските синдикални организации и на общинските образователни институции. На срещата присъстваха областният управител проф. Любомира Попова, кметът Даниел Панов, началникът на РУО инж. Розалия Личева.