Денят

2793 лица от областта, които навършват годините за пенсия, ще получат уведомително писмо от НОИ

2793 лица от Великотърновска област, които през 2018г. придобиват право на пенсия за трета категория труд, ще получат уведомително писмо в едноседмичен срок, считан от 14 юни, съобщи Петя Йорданова – директор на ТП на НОИ – Велико Търново.

През 2018 г. жените придобиват право за пенсиониране при навършена възраст 61 години и 2 месеца и при наличие на 35 години и 6 месеца осигурителен стаж. За мъжете условията са да имат навършени 64 години и 1 месец и придобит 38 години и 6 месеца осигурителен стаж.

Ако хората, които получат уведомително писмо, притежават необходимия стаж и възраст, трябва в двумесечен срок да подадат заявление за пенсия. От НОИ призовават и в оставащата една година до навършване на необходимата за пенсиониране възраст, лицата да проверят дали няма нещо нередно в необходимите им документи. Те могат да проверят и стажа си след 1997г., а за тази цел е необходимо да си направят персонален идентификационен номер (ПИК), който се издава във всички офиси на НАП.
Мъжете трябва да обърнат внимание дали военните им книжки са изрядни, а жените – дали имат периоди на майчинство, в които не са работили.
Писмата се изпращат на постоянния адрес на лицето по последна информация на ГРАО. Ако, по независещи от НОИ причини, лице, което догодина навършва възрастта за пенсиониране, не получи писмото си в определения срок, то може да получи необходимата информация в териториалното поделение на НОИ.
Уведомлението с писма е резултат от промяната в Кодекса за социално осигуряване, която влезе в сила на 1 януари тази година и има за цел да информира хората, не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за пенсиониране, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година. В изпратените писма не влизат хората, които по собствено желание са се пенсионирали една година по-рано от навършване на пенсионната възраст, както и тези, които са упражнили правото си на пенсиониране по условията на първа и втора категория труд.