Култура

Търновското читалище „Надежда“ спечели проект по НФ „Култура“

Проект по програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество на НФ „Култура“ към Министерство на културата спечели търновското читалище „Надежда-1869“. Проектът е озаглавен „Нови творчески пространства @Надежда“ на стойност 14 900 лв. Целта е стимулиране на читалищната общност за възстановяване на културна дейност след кризисната ситуация чрез задържане и привличане на участници и публики, създаване на творческа лаборатория с четири тематични творчески ателиета в направления „хорово изкуство“, „изобразително изкуство“, „творческо писане“ и „традиции“. Тази лаборатория ще представлява и новите творчески пространства на читалището. Творческите ателиета са за деца и младежи и ще бъдат полудневни за всяко тематично направление. Основни преподаватели в тях ще са специалисти от читалището – маестро Диян Диханов, художника Илиян Христов, литератора Бисера Дживодерова, историка Павлина Владева. Участието в ателиетата е безплатно, предвидени са средства за закупуване на материали, които да обезпечат дейността по проекта. Най-иновативната част на проекта е разкриването на любителски детски фотоклуб с художествен ръководител – известния търновски фотограф Марина Чамуркова.

За целите на проекта също така вече е закупена нова видеокамера, с която ще се създаде дигитално съдържание – четири видеоматериала за отделните ателиета, видеоуроци и филмов обзор на целия проект. Ще бъде надграден и сайта на читалището с ново пространство за дигитална сцена с името „Надежда“.

„Нови творчески пространства @Надежда“ ще произведе и няколко културни продукти –  концерт, изложба и оборудване на интерактивни детски кътове за четене с работилници именувани „Книжни духове“ съответно в читалнята, в градинката пред читалището и в двора на ДГ „Пролет“. Проектът ще завърши с общ концерт в началото на м. юни следващата година, по случай 154 години от създаването на читалището.

Гергана Нинова