Образование Община

Търновски учители се обучаваха по програма на Фондация „Америка за България”

Учителите Антоанета Палангурска, Веселка Недкова-Йорданова и Цвета Недева от СУ ,,Емилиян Станев“ във Велико Търново участваха в обучение на Фондация „Америка за България“ по програма  „Прогресивни образователни практики“(за училищни екипи).

Участието в  програмата даде възможност да се усвоят учителски практики за наблюдение, споделяне и конструктивна обратна връзка с цел подобряване на преподаването. За целта по време на обучението учителите се запознаха и използваха инструментариум за работа в професионална учебна общност, както и инструменти за наблюдение на класна дейност и конфериране с учители. Лектори на обучението бяха преподаватели в Колежа Банк Стрийт (САЩ), Ellis Scope, Rima Shore и  Frank Pignatelli.