Образование

Търновски ученици дебатираха за „тигровото“ родителство

Клуб „Дебати” от ПГТ”Д-р Васил Берон” с ръководител Бистра Стефанова проведе дебат на тема: „Подкрепя ли се „тигровото“ родителство.” „Тигровото“ родителство е термин, описващ родителски подход, който е изключително стриктен и взискателен. „Тигровите“ родители изискват от децата си винаги да печелят и да изкарват най-добрите оценки. Форматът на дебата беше състезателният World Schools: участниците, разделени в отбори по 3-ма, поеха условните роли на „правителство” и „опозиция”, при което едните трябваше да утвърждават „тигровото” родителство, а другите – да го оборват. Надпреварата между утвърждаващи и отрицаващи протече  оживено, тъй като всеки отбор защитаваше тезата си.

В отбора на утвърждаващите бяха  Ивайло Гасеров и Деан Йорданов от IX.б клас, които са със съвсем малък опит в дебатите и опитната Мая Йорданова от XIIa клас, а в този на отрицаващите –Мине Алит и Теодосия Иванова от Xб клас, за които това е първия дебат и опитния Никола Петров от Xб клас.

Жури на дебата бяха Стефан Филев от Xв и Йорданка Петрова от XIIa клас и двамата с опит в дебатирането и съдийстването.

Отборите се представиха почти равностойно, но с малка преднина спечели отрицаващият отбор, който се справи  по-убедително. Освен че за пореден път се доказаха пред себе си, дебатьорите постигнаха нещо много важно – успяха да привлекат и задържат интереса на публиката от съученици. Това пролича най-вече по активното задаване на въпроси, изразяване на мнения и заформянето на един емоционален втори дебат след приключване на официалния. И от участниците, и от публиката се чу желание дебатът да се включва в учебни часове. Бистра Стефанова, ръководителят на Клуба по дебати, напълно се присъединява към това ученическо усещане за полезността и атрактивността на дебатирането.