Общински съвет

Търновски съветници са против реклама на религия върху билбордове

Със 17 гласа „за” и 12 „въздържал се” търновските съветници се обявиха против предложените промени в Наредбата за рекламно-информационна дейност на територията на община Велико Търново. Измененията бяха поискани с прокурорски протест срещу разпоредбата, съгласно която върху рекламно-информационни елементи не се допуска рекламиране на религия или религиозна общност. Паралелно с постъпилия протест в местния парламент Районната прокуратура е оспорила наредбата и пред Административен съд Велико Търново, в резултат на което е образувано административно дело.

„Във връзка с деликатността на обществените отношения, които регулира предложената за отмяна разпоредба, вероятността от настъпване на неблагоприятни последици за обществото в резултат на нейната отмяна и поради вече образуваното административно дело Комисията по нормативно-правна уредба и обществен ред счете за необходимо да изчака произнасянето на компетентния съд по заведеното дело, респективно влизането в сила на неговото решение, което би следвало да установи справедливо равновесие между интересите на различните обществени групи, които според прокуратурата са засегнати от атакуваната норма. Комисията не приема направеното предложение”, заяви председателят й Гергана Евтимова.

Групите „Реформаторски блок” и „ВМРО –Българско национално движение”  също не подкрепиха проекта на наредбата.