Община

Търновски общинари са избрани в ръководствата на комисии на НСОРБ

Двама търновски общинари са избрани в новите ръководства на комисии към Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Директорът на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново Росица Димитрова е избрана за съпредседател на Постоянната комисия по социална политика Тя ще ръководи комисията съвместно със зам.-кмета на Столична община Албена Атанасова. В управленския състав като зам.-председател влиза още един представител на областта – д-р Анелия Димитрова, зам.-кмет на Община Свищов.

Директорът на Дирекция „Бюджет и финанси“ Мариян Маринов е  сред   зам.-председателите на ПК по местни финанси, бюджет и общинска собственост.

Кметът на град Елена пък е избран за зам.-председател на ПК по земеделие, гори, селски и планински райони към Сдружението.