Образование

Търновски гимназии са в класацията на стоте училища с най-висок успех на матурата по БЕЛ

Четири учебни заведения от област Велико Търново влязоха в класацията на стоте училища с най-висок резултат на матурата по български език и литература за 2019 година. Това са Частната профилирана гимназия „Аркус” със среден успех много добър 5,16,  Природо-математическата „Васил Друмев” със среден успех много добър 5,11, Средно училище „Николай Катранов” в Свищов – с успех много добър 5,06 –  и Профилираната езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” със среден успех много добър 5,00. Те се нареждат съответно на 30-о, 38-о, 46-о и 51-во място в списъка. Информацията е от Националния портал за отворени данни на Държавна агенция „Електронно управление”.

1600 ученици от региона се явиха на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Средният им успех от решаването на теста е добър 4,05,  с 20 стотни по-нисък от миналата година.

Средният успех на матурата по БЕЛ на всички училища в страната е добър 4,06, според специалисти най-нисък от провеждането на изпита през 2008 година.