Съд

Търновският Административен съд няма да отлага откритите заседания

Със Заповед на председателя на Административен съд – Велико Търново са взети превантивни мерки за ограничаване на възможностите за заразяване и разпространяване на COVID-19 на територията на съда. Общото събрание на съдиите на Административен съд – Велико Търново взе решение да не отлага откритите съдебни заседания в препоръчания едномесечен срок, но това налага стриктно спазване на ограничителните правила и извънредните условия на работа, отнасящи се както за магистратите и служителите, така и за гражданите.

В тази връзка, от Съда се обръщат с молба да се избягват посещения в сградата на Административен съд – Велико Търново, когато същите не са наложителни. В случай на неотменими и крайно наложителни визити, гражданите да съобразяват здравния си статус и да се уверят, че не представляват заплаха за разпространяване на зараза. При всички положения, достъпът на граждани към момента е ограничен до фоайето на първия и втория етаж на съда, а заседанията се провеждат само в Зала № 15 при съблюдаване на противоепидемиологичните мерки.

Отлична, бърза и адекватна възможност за справки по дела и получаване на информация е комуникацията по електронна поща: admsvt@gmail.com и delovodstvo.admsvt@gmail.com, както и на телефонен номер: 062-604102, 062-600020, 0879608762 и факс 062-604102.

„Разчитаме на разбирането на страните по първоинстанционни дела, като апелираме процесуалната защита и представителство да се осъществява от максимално ограничен кръг лица, като се сведе до минимум участието в съдебния процес. Явяването на страните по касационни дела не е задължително и достатъчно е представянето на писмени становище, каквато е и обичайната практика. Административен съд – Велико Търново преустановява провеждането на мероприятия като Ден на отворените врати, събрания, ученически посещения и други, налагащи струпването на хора в сградата. Изброените мерки са превантивни и са взети с оглед сигурността не само на работещите в съда, но и на обществеността.” – се казва в официално обръщение от институцията.