Полиция

Търновската полиция с мерки за опазване на селскостопанската продукция

И тази година в Областната дирекция на МВР във В. Търново са предприети необходимите мерки по противодействие на престъпността, опазването на обществения ред и осигуряване на пожарна безопасност при прибирането на селскостопанската продукция. Дейностите започнаха през месец април и ще продължат до прибирането на реколтата.

Предвидени са работни срещи с ръководствата на частните охранителни фирми и звената за самоохрана, с кметовете по места, председателите на земеделски кооперации, управители на фирми и земеделски производители, с цел набелязване на конкретни мерки за охрана на складовите бази. Ще се активизира дейността на полицейските служители в селскостопанските райони. Ще се извършват системни проверки на пътните превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция, с цел контрол на техническата им изправност, наличие на „Гражданска отговорност“, винетен стикер, противопожарно оборудване. Полицейските служители, изпълняващи контрол на пътното движение ще активизират дейността си по спазване на изискванията за движение на извънгабаритни товари, извънгабаритна земеделска техника и прикачени към нея инвентар и ремаркета, обозначаването на същите с необходимата сигнализация, наличие на необходимия брой съпътстващи автомобили.

Предвидено е засилено полицейско присъствие в районите с обособени пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция. В периода са планирани и специализирани полицейски операции за предотвратяване, пресичане и разкриване на кражби, умишлени палежи и други престъпни посегателства по отглеждане, прибиране, съхранение, транспортиране и търговия със селскостопанска продукция, както и транспортиране и търговия с животни.

Ще се извършват и съвместни проверки с контролните органи на Министерството на земеделието и храните, комисията за защита на потребителите, РДГ – В. Търново, държавна комисия за стокови борси и тържища и ТДНАП – В. Търново.