Култура Образование

Търновската библиотека обяви конкурс „Моето семейство – най-важното и ценно в тези времена”

Регионална библиотека “Петко Р. Славейков” – Велико Търново обяви конкурс за детско-юношеско творчество в областта на литературата на тема „Моето семейство – най-важното и ценно в тези времена”. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 10 до 14 г. от всички учебни заведения на област Велико Търново. Крайният срок за изпращане на творбите е 28 февруари 2022 г.

Всеки участник има право да представи един кратък разказ до 900 думи, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 pt.

Творбите за конкурса да съдържат:

▪ трите имена на автора;
▪ адрес;
▪ възраст (навършени години);
▪ име и адрес на учебно заведение;
▪ телефон и e-mail;

Творбите се приемат на адрес:

5000 Велико Търново
РБ „Петко Р. Славейков”
ул. Иванка Ботева 2

или на e-mail:  prs@libraryvt.com и buzl_dep@libraryvt.com

Телефон за справки: 062 648 803

Ще бъдат отличени три творби, съответно на първо, второ и трето място.

Творбата, отличена на първо място, ще бъде публикувана в предстоящо издание заедно с партньори от настоящ проект G-BOOK 2: Европейските тийнейджъри като читатели и творци в полово-позитивни разкази. А на по-късен етап по нея ще бъде създадена артистична проекция от една от страните партньори.