Денят Община

Търново отбеляза 165 години от рождението на Стефан Стамболов

Поклонението, което се състоя пред паметника на видния български политик и държавник, започна с поетично-музикална композиция в изпълнение на Десислава Димитрова, Мирослава Дончева и Бирджан Яначков, ученици от Старопрестолната гимназия по икономика.

Слово за  живота и дейността на  Стефан Стамболов произнесе д-р Иван Александров, директор на Регионалната народна библиотека „Петко Р. Славейков”.  „Колкото по-отговорни и по-малко суетни са държавниците днес, толкова по-близо сме до еталона Стамболов, който изгражда себе си като горещ родолюбец, последователен политик и способен държавник и заплаща с главата си, разсечена от ятагана на завистта и злобата”, подчерта Александров и открои важни моменти от неговото дело. „Формира национална доктрина върху идеите на най-светлите умове на Българското възраждане. Съставя програма за нейното осъществяване и я следва като председател на парламента, регент и министър-председател  в продължение на 10 години. За тогавашните условия, съизмеримо с резултатите в изграждането на модерната българска държава, това десетилетие е равно на следващите петдесет.  Запазва и укрепва независимостта на страната, балансирайки между желанието на Великите сили. Стамболов създава оптимални външно-политически условия за признаването на България и нейния международен авторитет. Налага европейска по дух административна уредба, ръководейки се от тезата, че българското общество може да решава националните си задачи със собствени сили”, каза Иван Александров.

Той определи управлението на Стефан Стамболов като управление с твърда ръка, довело до активизиране на стопанската дейност, до по-голям износ на българска  продукция и до приток на чужди капитали в националната ни икономика.  „Приема чужди инвестиции и кредити. Запазва държавната собственост върху инфраструктурата – жп линии, пристанища, пощи и съобщения. Отстоява последователна, национално-обоснована и материално-обезпечена духовна политика – висше училище, национална библиотека, гимназии, театри, музеи, читалища и църкви в България. Нему бе съдено да бъде българският Бисмарк, да изведе малкото невзрачно княжество на авансцената на европейската политика и да измъкне България от задния двор не само на Балканите, но и на Европа”, завърши Александров.

По-късно отец Славчо Иванов отслужи заупокойна молитва, след която  с военен ритуал  бяха поднесени венци и цветя пред монумента на Стефан Стамболов.

Областният управител проф. Любомира Попова, зам.-кметовете на Общината Ганчо Карабаджаков и проф. Георги Камарашев, общински съветници, граждани присъстваха на поклонението.