Коментари Община

Търново е моторът на общините в България, категорична е бившият екоминистър Караджова

Проектът за подмяна на отоплителните уреди, който се реализира по програла Life+, не само, че е първи интегриран проект в България, финансиран извън средствата, които обичайно се разпределят между страните. Той е на общини, които спечелиха в жестока конкуренция с другите държави, подчерта Борислав Тафраджийски, от експертния център по проекта. Идеята на общественото обсъждане, което се проведе в края на изминалата седмица бе замисленото от 6-те общини да претърпи корекция в полза на гражданите, предложени от самите тях, на база конкретните им интереси и виждания.

На събитието присъстваха още Марияна Христова от експертния център за координация и изпълнение на проекта и Нона Караджова, която преди години бе водеща преговорите по глава „Околна среда“ в процеса на присъединяване на България към ЕС. Бившият екоминистър Караджова участва в разработването на самата схема и много от експертните документи за 6-те общини. Пред микрофона на Общинското радио тя коментира:

Това, което искам да кажа, е че това е първият проект въобще в целия ЕС за получаване на средства директно за домакинствата, като бенефициенти. Програма Life е директна програма към ЕС, не е от нашите оперативни програми, които също получават средства от европейските фондове. Наистина мога да поздравя шестте общини, на които ние помагахме да разработят този проект и които спечелиха в огромна конкуренция с други страни. За годината, в която бе одобрен проектът – 2018, за целия ЕС са одобрени само 12 интегрирани проекта, разбира се в различни области. Този е единственият толкова мащабен проект за подобряване качеството на въздуха. За самата ЕК в последните години е огромен приоритет подобряването на качеството на въздуха във всички европейски градове, не само в България. У нас, този проблем с битовото отопление се води като най-сериозен замърсител. Над 60% средно за страната замърсяването с тях е от битово отопление, а за най-малките частици, под 2,5 микрона е близо 85%. Това е един шанс за шестте общини да интервенират така, че да има намаление на емисиите. Ако проектът премине успешно, впоследствие ще се приложи мащабно за цялата страна.

Община Велико Търново е моторът на общините в България

За първи път се реализира такъв труден проект. След като мине пилотната схема, за Търново са около 80 домакинства, ще видим как работи схемата, има ли проблеми в практиката – след това тя може да се усъвършенства, за да се приложи мащабно по основната схема.

Да добавя, тъй като е съвсем нова информацията, Общината я очакваше, между другото е страшно активна Община. Други общини и в една програма не са включени. Освен, че са първи по програмата, чиито обхват в момента е много малък, но поради настояване на Общината, активност на Общината пред НСОРБ, пред ЕК, в края на август Комитетът за наблюдение на Националната ОП „Околна среда” прие решение да се пусне покана към Община Велико Търново през идната година. Това значи, че Велико Търново е включена, при това се очаква да е с много по-голям финансов ресурс и тогава ще се включат и по-големите квартали на града, в които са много повече домакинствата. Сега програмата е пилотна – да се отработи веднъж и след това много по-лесно ще се внедри и в големите квартали.”