Култура

Търновка, потомка на известни родове представи книга в Сарафкината къща

Книгата „Семейни книжа от старото писалище“ на Елена Кърджиева бе представена в музей „Сарафкина къща“ във Велико Търново вчера. Авторката е потомка на старите търновски родове Златарски, Хаджиславчеви, Петрови и Кърджиеви, свързани със събития от Възраждането в старопрестолния град и с индустриалното му развитие след Освобождението.

Наред с нейните спомени в книгата за пръв път са публикувани и личните бележки на Георги Кърджиев, основател на първата българска фабрика за конци, както и студия, посветена на историята на бирената фабрика “Н.Х.Славчев”, написана от Илия Петров, принадлежащ към същата фамилия.