Любопитно

Търновец оставя дълбока диря в историята на БНБ

На 8 август 1869 г. в Търново се ражда Асен Иванов. На 28 години, младежът е вече дипломиран в Женева юрист и икономист. Елитното образование отваря вратите за назначение като съветник, към Централното управление на земеделските каси. След шест години е повишен в директорска длъжност.

Още в първата година от управлението му, касите се реформират в Българска земеделска банка – БЗБ, третата държавна, след Народната банка и Пощенската спестовна каса. Касите, противозаконно току що били отпуснали на правителството заем за 23,4 милиона лева. Иванов става администратор на реформираната финансовата институция, а след четири години и неин управител.

През цялото си съществуване БЗБ скрито земеделски производители и кооперации, като планираните ѝ загуби с известно закъснение поема държавата. Често банката е ползвана източник на средства за непредвидени в бюджета разходи – от щети при градушки и наводнения до подпомагане на бежанци и ветерани от войните.

След само един четиригодишен мандат, като управител на БЗБ, Иванов става директор на Генерална банка, и след пет години вече управлява БНБ. В мандата му България тегли два исторически заема. Бежанския от 1926 и Стабилизационния от 1928 г. След две години, търновецът вече е договорил участието на БНБ в капитала на Банката за международни плащания в Базел, учредена от централните банки на големите европейски държави, от която впоследствие се отделят като самостоятелни организации Международният валутен фонд и Базелския комитет за банков надзор. Няколко месеца след този успех – подава оставка по здравословни причини – на 62 г.